روز خبرنگار رو در چنین شب مهتابی به همه ی خبرنگاران محترم ایرانی تبریک میگم ، خوشحالم از نوشتن این متن ، به امید خبرهای بی نظیر فوق العاده که کم پیدا شدند .